duisterheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

duister (zn) :
donker, donkerte, duisterheid, duisternis, obscuriteit
floers (zn) :
duisterheid, somberheid
somberheid (zn) :
duisterheid, floers

woordverbanden van ‘duisterheid’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

duisterheid, duisternis

Duisterheid duidt aan dat iets in figuurlijken zin niet helder is, dat het dus moeilijk te verstaan of te begrijpen is; duisternis ziet op den toestand, het zijn of bestaan van duister in eigenlijken zin. De duisterheid van het boek maakt dat het door weinigen verstaan, en dan ook weinig verkocht wordt. Er vertoonde zich licht in de duisternis. Duisternis bedekte de aarde.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c