landen

als woordenboektrefwoord:

landen:
(landde, geland), aan land komen ; ontschepen; op de grond neerkomen (van vliegmachines enz.).

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

landen (ww):
belanden, neerkomen
landen (ww):
aan land gaan
landen (ww):
ontschepen
landen (ww):
dalen

als synoniem van een ander trefwoord:

debarkeren (ww) :
landen, lossen, ontschepen

woordverbanden van ‘landen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanlanden, aanbelanden, belanden, landen

Aanlanden — aanbelanden — belanden — landen. De drie eerste geven het aan of bij het land komen te kennen, het laatste geeft te kennen, dat men op het land komt. Figuurlijk worden aanlanden, aanbelanden en belanden gebruikt voor ergens terecht komen. Aanlanden geeft te kennen, dat men het doel zijner reis bereikt eu vast verblijf gevonden heeft; aanbelanden, dat weinig meer gezegd wordt, en belanden laten onbeslist of het verblijf kort of lang zal duren; met belanden is het bijdenkbeeld van toeval verbonden, alsmede dit, dat men eenigen tijd tor plaatse, waar men is aangekomen, vertoeven zal, of er zich voor goed vestigt. Gij zijt daar goed aanbeland, ik raad u aan er te blijven. Waar ter wereld mag hij wel aanbeland zijn. Na vele omzwervingen is hij in de Transvaal beland, waar hij nu denkt te blijven. De balling was gelukkig aangeland bij zulk eene machtige familie. Na een vreeselijken storm landde de vloot behouden aan, doch het vuur der forten maakte den soldaten het landen onmogelijk.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

landen
opstijgen
zie ook:
land

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0023 c