overtreding

als woordenboektrefwoord:

overtreding:
v. (-en), klein vergrijp.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

overtreding (zn):
delict, inbreuk, misdrijf, schending, strafbaar feit, vergrijp
overtreding (zn):
contraventie, faux pas, misstap, zonde
overtreding (zn):
contraventie, faux pas, misstap, zonde

als synoniem van een ander trefwoord:

schending (zn) :
inbreuk, infractie, ontering, ontwijding, overtreding, schandvlekking, schennis, verdraaiing, verknoeiing, verkrachting, verminking, violatie
buitensporigheid (zn) :
exces, extravagantie, losbandigheid, overdrevenheid, overmaat, overtreding, uitspatting, uitwas
schuld (zn) :
debet, fout, overtreding, tekortkoming, toedoen, zonde
zonde (zn) :
misslag, overtreding, vergrijp
vergrijp (zn) :
delict, misdrijf, overtreding
fout (zn) :
overtreding

woordverbanden van ‘overtreding’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
misdaad, misdrijf, overtreding, vergrijp, wanbedrijf

Misdaad — misdrijf — overtreding — vergrijp — wanbedrijf. Elke daad, die in strijd is met de wetten, de zeden of gewoonten, ook wanneer zij zonder boos opzet gepleegd wordt, is eene overtreding. Volgens het oude Wetboek van Strafrecht (Code Pénal) was misdaad eene overtreding die berecht werd door de hoven, en strafbaar was met lijf- of onteerende straf; wandaad of wanbedrijf, die welke door de arrondissementsrechtbanken werd berecht, en welke strafbaar was gesteld met gevangenisstraf of boetstraffen, terwijl eenvoudige overtreding of vergrijp zoodanige overtreding van politieverordeningen was, waarvan de kantonrechter kennis nam en die enkel met politiestraf bedreigd werd. Het nieuwe Wetboek van Strafrecht kent alleen de generieke benaming van misdrijf voor elke overtreding, die bij de wet strafbaar gesteld wordt. In het dagelijksch leven spreekt men van vergrijp en van overtreding om daardoor aan te geven eene schending van de wet of de zeden, of het te buiten gaan der perken, niet alleen door de strafwet, maar ook door de ongeschreven wetten der samenleving gesteld. Vergrijp is meestal sterker dan overtreding.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
misdaad, wanbedrijf, overtreding, misdrijf

MISDAAD, WANBEDRIJF, OVERTREDING, MISDRIJF

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 427.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 18.206.194.134.

debug info: 0.002 c