strubbeling

als woordenboektrefwoord:

strubbeling:
v. (-en), onenigheid.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

onenigheid (zn) :
betwisting, bonje, botsing, controverse, different, disharmonie, geschil, heibel, kif, kift, meningsverschil, misverstand, mot, onaangenaamheid, ongenoegen, onmin, onvrede, ruptuur, ruzie, stront, strubbeling, strubbelingen, trammelant, tweedracht, tweespalt, twist, verdeeldheid, verscheurdheid, woorden, wrijving
controverse (zn) :
geschil, geschilpunt, meningsverschil, onenigheid, pennenstrijd, ruptuur, strijd, strubbeling, twistpunt
geharrewar (zn) :
gehakketak, geheibel, gekibbel, gekrakeel, getwist, moeilijkheden, ruzie, strubbeling

woordverbanden van ‘strubbeling’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0034 c