oorlog

als woordenboektrefwoord:

oorlog:
m. (-en), openbare krijg; twist.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

oorlog (zn) :
guerrilla, kamp, krijg, krijgsbedrijf, krijgsverrichting, oorlogvoering, strijd

als synoniem van een ander trefwoord:

strijd (zn) :
aanvaring, actie, bestrijding, botsing, campagne, collisie, competitie, concurrentie, conflict, conflictsituatie, confrontatie, controverse, duel, geschil, gevecht, handgemeen, kamp, kloppartij, knokpartij, krachtmeting, tweegevecht, tweekamp, vechtpartij, veldslag, oorlog, oorlogshandelingen, slag, struggle, treffen, tweedracht, tweestrijd, twist, verzet, vijandelijkheden, wedstrijd, worsteling, wrijving, zielenstrijd
kamp (zn) :
geschil, gevecht, oorlog, strijd, twist

woordverbanden van ‘oorlog’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

krijg, strijd, oorlog

Strijd is de botsing van twee vijandige machten; krijg en oorlog zien op de beslechting van dien strijd door de wapenen. Krijg is uit de taal van het dagelijksch leven bijna geheel verdwenen; alleen in formeele of dichterlijke uitdrukkingen wordt het nog gebruikt. Oorlog beteekent nooit anders dan openbaren krijg, twist tusschen volken, die door de kracht der wapenen beslist wordt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 333:

krijg, oorlog

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

oorlog
vrede

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c