bewoording

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bewoording, uitdrukking, spreekwijze

Bewoording — uitdrukking — spreekwijze. Uitdrukking is de uiting van denkbeelden (ik heb mij zeker niet duidelijk genoeg uitgedrukt), ook een bepaald woord, waarvan men zich bedient. Welke uitdrukking hebt gij daar ook weer gebezigd? Voor eene uitdrukking kan soms een enkel woord voldoende zijn, b.v. ja en neen. Gewoonlijk vereischt zij echter eene verzameling van woorden, en, ziende op de woorden, waarin de uitdrukking wordt geuit, noemt men deze dan eene bewoording. Dit woord wordt echter alleen in sommige bepaalde uitdrukkingen gebezigd. In sierlijke bewoordingen. Hij gaf zijne gedachten in de volgende bewoordingen te kennen. Eene spreekwijze is eene vaste, eigenaardige uitdrukking, bij één of meer personen in gebruik: een flikker slaan b.v. voor dansen; een graantje pikken voor een borrel drinken; een uiltje knappen voor een slaapje doen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bewoording, spreekwijs, uitdrukking, woord

BEWOORDING, SPREEKWIJS, UITDRUKKING, WOORD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 356.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.97.49.

debug info: 0.002 c