bewoording

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Uitdrukking is de uiting van denkbeelden (ik heb mij zeker niet duidelijk genoeg uitgedrukt), ook een bepaald woord, waarvan men zich bedient. Welke uitdrukking hebt gij daar ook weer gebezigd? Voor eene uitdrukking kan soms een enkel woord voldoende zijn, b.v. ja en neen. Gewoonlijk vereischt zij echter eene verzameling van woorden, en, ziende op de woorden, waarin de uitdrukking wordt geuit, noemt men deze dan eene bewoording. Dit woord wordt echter alleen in sommige bepaalde uitdrukkingen gebezigd. In sierlijke bewoordingen. Hij gaf zijne gedachten in de volgende bewoordingen te kennen. Eene spreekwijze is eene vaste, eigenaardige uitdrukking, bij één of meer personen in gebruik: een flikker slaan b.v. voor dansen; een graantje pikken voor een borrel drinken; een uiltje knappen voor een slaapje doen.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 356:

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord
werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c