omwentelen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

revolutioneren (ww) :
baanbrekend veranderen, omwentelen, transformeren
kantelen (ww) :
omkeren, omkiepen, omwentelen
omrollen (ww) :
omwentelen, omwerpen

woordverbanden van ‘omwentelen’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
omkeren, omdraaien, omleggen, omstulpen, omwenden, omwentelen, omrollen

OMKEEREN, OMDRAAIJEN, OMLEGGEN, OMSTULPEN, OMWENDEN, OMWENTELEN, OMROLLEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 7.

in hedendaagse spelling:
omvallen, omslaan, omstorten, omploffen, omslingeren, omwaaien, omwaggelen, omzakken, omlopen, omkantelen, omtuimelen, omwentelen, omrollen

OMVALLEN, OMSLAAN, OMSTORTEN, OMPLOFFEN, OMSLINGEREN, OMWAAIJEN, OMWAGGELEN, OMZAKKEN, OMLOOPEN, OMKANTELEN, OMTUIMELEN, OMWENTELEN, OMROLLEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 15.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0025 c