aangeschapen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

aangeboren, aangeschapen, ingeschapen

Alle drie woorden drukken iets uit, dat men van de natuur heeft verkregen, in tegenstelling van hetgeen aan tijd en omstandigheden te danken is. Aangeboren, waarvoor ook nog hier en daar ingeboren in gebruik is, kan alleen van menschen en dieren gezegd worden; ingeschapen is op al het geschapene toepasselijk. Aangeschapen, thans weinig meer in gebruik, is beperkt tot de uiterlijke eigenschappen, ingeschapen wordt alleen gebezigd van de innerlijke krachten en hoedanigheden. De bulten zijn den kameel aangeschapen. De aantrekkingskracht is der stof ingeschapen.

„'t Is den mensch als aangeboren,
Dat hij ietwat heeft verkoren".

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0038 c