aangeboren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aangeboren (bn) :
congenitaal, ingeboren, ingeschapen, natuurlijk, van nature

als synoniem van een ander trefwoord:

natuurlijk (bn) :
aangeboren, eigen, ingeschapen

woordverbanden van ‘aangeboren’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

aangeboren:
ingeboren, aangeschapen, ingeschapen, natuurlijk
ingeboren:
aangeboren
ingeschapen:
aangeboren
natuurlijk:
aangeboren
oorspronkelijk:
aangeboren

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Alle drie woorden drukken iets uit, dat men van de natuur heeft verkregen, in tegenstelling van hetgeen aan tijd en omstandigheden te danken is. Aangeboren, waarvoor ook nog hier en daar ingeboren in gebruik is, kan alleen van menschen en dieren gezegd worden; ingeschapen is op al het geschapene toepasselijk. Aangeschapen, thans weinig meer in gebruik, is beperkt tot de uiterlijke eigenschappen, ingeschapen wordt alleen gebezigd van de innerlijke krachten en hoedanigheden. De bulten zijn den kameel aangeschapen. De aantrekkingskracht is der stof ingeschapen.

„'t Is den mensch als aangeboren,
Dat hij ietwat heeft verkoren".

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 15:

aangeboren, ingeschapen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c