aankaarten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aankaarten (ww):
aansnijden, entameren

als synoniem van een ander trefwoord:

entameren (ww) :
aankaarten, aansnijden, aanzwengelen, beginnen, in behandeling nemen

woordverbanden van ‘aankaarten’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c