aanstoot

als woordenboektrefwoord:

aanstoot:
m. ergernis.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

aanstoot (zn):
ergernis

als synoniem van een ander trefwoord:

ergernis (zn) :
aanstoot, gekweldheid, geprikkeldheid, getergdheid, irritatie, ontstemming
schandaal (zn) :
aanstoot, ergernis, opspraak

woordverbanden van ‘aanstoot’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanstoot, ergernis

Aanstoot — ergernis. De beleedigende of kwetsende gewaarwording, die iemand ondervindt bij hetgeen zijn zedelijk of godsdienstig gevoel, of wel zijne eigenliefde beleedigt of kwetst. Aanstoot is minder dan ergernis. Hij, die lichtzinnig spreekt, geeft aanstoot; hij, die goddelooze taal voert, geeft anderen ergernis. Verder bestaat er tusschen beide woorden nog dit verschil, dat ergernis meer slaat op het gevoel van hem, die geërgerd wordt, aanstoot op de daad van hem die ergert.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
aanstoot, ergernis, onstichtelijkheid, ontstichting, ontstichtelijkheid

AANSTOOT, ERGERNIS, ONSTICHTELIJKHEID, ONTSTICHTING, ONTSTICHTELIJKHEID

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 58.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
aanstoot geven

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.236.97.49.

debug info: 0.0024 c