aanverwant

als woordenboektrefwoord:

aanverwant:
m. en v. (-en), aangehuwde bloedverwant.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanverwant, aangehuwd, aangetrouwd

Aanverwant — aangehuwd — aangetrouwd. Door huwelijk vermaagschapt. Tusschen het eerste en de beide laatste woorden is geen ander onderscheid, dan dat aanverwant zoowel zelfst. als bijv, nwd. kan zijn, terwijl de beide laatste alleen als bijv. nwd. voorkomen. Van aan-gehuwd en aangetrouwd is 't laatste meer in gemeenzamen stijl in gebruik.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c