achteraan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

achteraan, achterna

Tusscheu achteraan en achterna als bijwoorden van plaats bestaat dit verschil, dat het eerste onmiddellijke aansluiting, het laatste eenige tusschenruimte veronderstelt. Iemand achterna loopen is achter hem loopen (om hem te bereiken). De locomotief mag niet achteraan staan. Zij joegen den vijand achterna.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

achteraan
aan kop, vooraan

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c