asociaal

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

asociaal (bn) :
lomp, onaangepast, onbeschaafd
asociaal (bn) :
onmaatschappelijk

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

woordverbanden van ‘asociaal’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

asociaal
sociaal

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c