bastaard

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bastaard (zn):
bastaardkind, basterd, onecht kind
bastaard (zn):
basterd, hybride, kruisingsproduct
bastaard (zn):
mengvorm, tussensoort, tussenvorm
bastaard (zn):
vuilnisbakkenras

als synoniem van een ander trefwoord:

kruising (zn) :
asbakkenras, bastaard, mix

woordverbanden van ‘bastaard’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bastaard, natuurlijk kind, onecht kind, onwettig kind

Bastaard — natuurlijk kind — onecht kind — onwettig kind. Een buiten huwelijk verwekt kind. Onecht kind is de algemeene benaming, die zoowel gebezigd wordt met betrekking tot den vader als tot de moeder. Natuurlijk kind beteekent hetzelfde, en is de naam in het Burg. Wetboek voor een kind niet gedurende het huwelijk geboren, of, zoo dit wel is geschied, door den man als zijn kind ontkend. Bastaard is meestal het buiten huwelijk geboren kind van een gehuwd persoon, en sluit bovendien het begrip in, dat een der ouders van lagere afkomst is dan de ander. Een onwettig kind noemt men ieder kind uit een huwelijk geboren, dat volgens de heerschende wet niet geldig is. De vorstelijke bastaarden hebben eene groote rol in de geschiedenis gespeeld.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bankaard, bankerd, bastaard, basterd, hoerenkind, natuurlijk kind, onecht kind, onwettig kind

BANKAARD, BANKERD, BASTAARD, BASTERD, HOEREKIND, NATUURLIJK KIND, ONECHT KIND, ONWETTIG KIND

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 199.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c