onwettig kind

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Een buiten huwelijk verwekt kind. Onecht kind is de algemeene benaming, die zoowel gebezigd wordt met betrekking tot den vader als tot de moeder. Natuurlijk kind beteekent hetzelfde, en is de naam in het Burg. Wetboek voor een kind niet gedurende het huwelijk geboren, of, zoo dit wel is geschied, door den man als zijn kind ontkend. Bastaard is meestal het buiten huwelijk geboren kind van een gehuwd persoon, en sluit bovendien het begrip in, dat een der ouders van lagere afkomst is dan de ander. Een onwettig kind noemt men ieder kind uit een huwelijk geboren, dat volgens de heerschende wet niet geldig is. De vorstelijke bastaarden hebben eene groote rol in de geschiedenis gespeeld.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 199:

zie ook:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0178 nc