beademen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

beslaan, beademen, bewasemen

Beslaan wordt in 't algemeen gezegd van een glimmend of doorzichtig voorwerp, welks oppervlakte met damp wordt bedekt; beademen is bedekken met adem; bewasemen bedekt worden of bedekken met waterdamp.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c