begraven

als woordenboektrefwoord:

begraven:
(begroef, begraven), ter aarde bestellen.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
begraven, bijzetten, ter aarde bestellen

Begraven — bijzetten — teraardebestellen. Alle drie woorden drukken uit het toevertrouwen van een lijk aan den schoot der aarde. Begraven is hiervoor het gewone woord, de beide andere zijn deftiger. In bijzetten ligt bovendien soms de bijgedachte, dat iemand begraven wordt in het graf, waar ook de lijken van voorouders of verwanten rusten.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
begraven liggen, begraven zijn

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c