bemiddelaar

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bemiddelaar (zn) :
arbiter, mediateur, middelaar, onderhandelaar, scheidsman, trait-d'union, tussenpersoon, verzoener

als synoniem van een ander trefwoord:

tussenpersoon (zn) :
agent, bemiddelaar, commissionair, contactpersoon, intermediair, makelaar, middelaar, verbindingsman, vertrouwensman
trait-d'union (zn) :
bemiddelaar, verbindingspersoon
intermediair (zn) :
bemiddelaar, tussenpersoon
voorspraak (zn) :
bemiddelaar, pleiter

woordverbanden van ‘bemiddelaar’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Een persoon die een verschil beslecht. De bemiddelaar brengt de partijen tot elkander, door ze tot wederzijdsche toegeeflijkheid te bewegen; de scheidsman of arbiter wijst de zaak uit door te verklaren, wie gelijk en ongelijk heeft. De scheidsman kan naar billijkheid oordeelen, de scheidsrechter moet oordeelen naar de regelen der wet.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0032 c