bereids

als woordenboektrefwoord:

bereids:
bw. reeds.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

reeds (bw) :
vast, al, alvast, alreeds, bereids
al (bw) :
vast, alvast, reeds, bereids

woordverbanden van ‘bereids’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

al:
reeds, alreeds, alrede, bereids
bereids:
al

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bereids, reeds, alrede, al

Adverbia, die eigenlijk aanduiden dat iets gereed is, m. a. w. dat het op een gegeven oogenblik al geschied is. Reeds is het gewone schrijftaal woord. Alreede is ouderwetsch; eigenlijk het is eene versterking van reede door al, dat ook op zich zelf, vooral in de spreektaal in dezen zin gebezigd wordt. Het geeft meestal aan, dat hetgeen men wachtende was, op het gegeven oogenblik verwezenlijkt is. Bereids is deftiger dan reeds.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c