bolster

als woordenboektrefwoord:

bolster:
m. (-s), graan- en vruchtomhulsel.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

bolster (zn):
peluw

als synoniem van een ander trefwoord:

bast (zn) :
bolster, dop, peul, schil, schors
dop (zn) :
bolster, huls, pel, peul, schil

woordverbanden van ‘bolster’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bolster:
schil
schil:
schaal, bast, bolster, dop, vlies, kaf, korst, schors, (om)hulsel

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bolster, dop

Bolster — dop. Dop is de schaal waarin iets vervat is: eierdop, notedop; bolster de buitenste bast of schil van sommige vruchten, zooals noten, enz.; ook het ruwe omkleedsel van het graan.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bast, schil, schors, bolster, dop

BAST, SCHIL, SCHORS, BOLSTER, DOP

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 208.

in hedendaagse spelling:
bolster, dop

BOLSTER, DOP

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 390.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 35.173.48.53.

debug info: 0.0022 c