boodschapper

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

koerier (zn) :
boodschapper, ijlbode, renbode
gezant (zn) :
bode, boodschapper, heraut
loper (zn) :
boodschapper, loopjongen
bode (zn) :
afgezant, boodschapper

woordverbanden van ‘boodschapper’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bode:
boodschapper, boodschaploper, loper

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

boodschapper, bode

Onder boodschapper verstaat men meer een persoon, die voor een enkele maal eene tijding overbrengt of iets moet aankondigen; onder bode een persoon, die het bodeambt bekleedt.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 382:

bode, boodschapper

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c