boodschapper

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

koerier (zn) :
boodschapper, ijlbode, renbode
gezant (zn) :
bode, boodschapper, heraut
loper (zn) :
boodschapper, loopjongen
bode (zn) :
afgezant, boodschapper

woordverbanden van ‘boodschapper’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bode:
boodschapper, boodschaploper, loper

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
boodschapper, bode

Boodschapper — bode. Onder boodschapper verstaat men meer een persoon, die voor een enkele maal eene tijding overbrengt of iets moet aankondigen; onder bode een persoon, die het bodeambt bekleedt.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bode, boodschapper

BODE, BOODSCHAPPER

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 382.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Er is mogelijk een probleem met je verbinding
Je verbinding lijkt niet op die van een normale eindgebruiker, maar op die van een datacentrum. De gegevens op deze website zijn bedoeld om te raadplegen met een webbrowser door individuele gebruikers. Het is niet toegestaan om zonder toestemming scripts of andere hulpmiddelen te gebruiken om gegevens op de site automatisch te downloaden, voor welk doeleinde dan ook.

Om de website voor iedereen bereikbaar te houden, kunnen zulke verbindingen sterk worden vertraagd of in het ergste geval zelfs geheel geblokkeerd. Heb je de indruk dat je verbinding hier ten onrechte als een datacentrum-verbinding wordt aangemerkt, laat het dan weten. Vermeld daarbij graag je IP-adres: 3.234.241.200.

debug info: 0.0018 c