dood slaan

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
doden, dood slaan, ter dood brengen, om het leven brengen, om hals brengen, ombrengen, het leven benemen, van het leven beroven, doen sterven, doen sneven, vermoorden

DOODEN, DOOD SLAAN, TER DOOD BRENGEN, OM HET LEVEN BRENGEN, OM HALS BRENGEN, OMBRENGEN, HET LEVEN BENEMEN, VAN HET LEVEN BEROOVEN, DOEN STERVEN, DOEN SNEVEN, VERMOORDEN

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 91.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
dood, slaan

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0028 c