eerzuchtig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ambitieus (bn) :
eerzuchtig, groots, hoog gegrepen, ijverig, streberig

woordverbanden van ‘eerzuchtig’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

eergierig, eerzuchtig

Eergierig is eene niet beslist afkeurenswaardige eigenschap; de eergierige verlangt eer te verkrijgen, en vreest haar te verliezen, doch overdrijft dit verlangen niet; de eerzuchtige, d. w. z. die eerzucht heeft, is in hooge mate begeerig naar eer. Tegenwoordig is eergierig minder in gebruik, en heeft eerzuchtig zoowel de eene als de andere beteekenis.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 143:

eergierig, eerzuchtig, roemzuchtig

woorden met een verwante vorm:

zelfstandig naamwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Wie helpt?
Synoniemen.net zoekt een huurwoning in Leiden.

debug info: 0.0031 c