fermenteren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

fermenteren (ww):
gisten

als synoniem van een ander trefwoord:

werken (ww) :
gisten, fermenteren

woordverbanden van ‘fermenteren’ grafisch weergegeven

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c