gastmaal

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

banket, diner, gastmaal

Een deftige maaltijd voor genoo-digden aangericht. Gastmaal is verouderd, diner is voor zulke maaltijden de gewone benaming. Maaltijden bij gelegenheid van het een of ander feest noemt men in Zuid-Nederland banketten. Ten onzent is het alleen in gebruik voor de gezamenlijke maaltijden der broeders vrijmetselaars.

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, blz. 201:

banket, gastmaal

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, blz. 165:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0033 c