gastmaal

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
banket, diner, gastmaal

Banket — diner — gastmaal. Een deftige maaltijd voor genoo-digden aangericht. Gastmaal is verouderd, diner is voor zulke maaltijden de gewone benaming. Maaltijden bij gelegenheid van het een of ander feest noemt men in Zuid-Nederland banketten. Ten onzent is het alleen in gebruik voor de gezamenlijke maaltijden der broeders vrijmetselaars.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
banket, gastmaal

BANKET, GASTMAAL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 201.

in hedendaagse spelling:
feest, maal, gastmaal, maaltijd, feestmaal

FEEST, MAAL, GASTMAAL, MAALTIJD, FEESTMAAL

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 165.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c