hellebaard

als woordenboektrefwoord:

hellebaard:
v. (-en), lange spies met bijl.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

lans (zn) :
hellebaard, piek, renspeer, speer, spies
partizaan (zn) :
hellebaard

woordverbanden van ‘hellebaard’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

hellebaard:
lans
lans:
speer, spies, piek, hellebaard, assagaai

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aks, akst, aakse, bijl, hellebaard

Aks (akst, aaks, aakse) — bijl — hellebaard. De beide eerste woorden duiden een scherp werktuig aan om te hakken. De helle baard, ook van eene punt om te steken voorzien, vroeger als wapen in gebruik, was aan de scherpe zijde breeder dan de beide andere werktuigen. De aks, die meestal voor het vellen van boomen gebruikt wordt, is eene bijl met een langeren steel.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
pijl, schicht, harpoen, spriet, piek, spies, speer, lans, hellebaard

PIJL, SCHICHT, HARPOEN, SPRIET, PIEK, SPIES, SPEER, LANS, HELLEBAARD

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 2, bladzijde 367.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c