het toeleggen op

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
het aanleggen op, het gemunt hebben op, het toeleggen op

Aanleggen (het .... op) — het gemunt hebben op — het toeleggen op. Zijn handelingen inrichten met een bepaald doel voor oogen. Het ergens op gemunt hebben wordt vooral met een persoon, de beide andere woorden meest met eene zaak als object gebezigd, tot welker bereiking men in het geheim maatregelen neemt of plannen beraamt. Dat was op mij gemunt. Hij had het op hare onschuld aangelegd. Het was op het leven des prinsen toegelegd, doch de aanslag mislukte, daar de toeleg bekend werd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
op, toeleggen

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0022 c