horizon

als woordenboektrefwoord:

horizon, horizont:
m. (horizons, horizonnen, horizonten), gezichtskring ; gezichtseinder.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

horizon (zn):
einder, gezichtsafstand, gezichtseinder, horizont, kim, kimme, skyline, verschiet
horizon (zn):
begrip, blikveld, gezichtsveld

als synoniem van een ander trefwoord:

gezichtseinder (zn) :
einder, horizon, kim, zichteinder
kim (zn) :
gezichtseinder, horizon, kimme
verschiet (zn) :
horizon, vergezicht, verte
gezichtskring (zn) :
horizon

woordverbanden van ‘horizon’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
kim, gezichtseinder, horizon

KIM, GEZIGTEINDER, HORIZON

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 306.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c