kruid

als woordenboektrefwoord:

kruid:
o. (-en), gewas, inz. zonder houtige stengel; specerij.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

plant (zn) :
bloem, cactus, gewas, kamerplant, kasplant, kruid, onkruid, struik, tuinplant
gras (zn) :
grasplant, grasgewas, grassoort, kruid

woordverbanden van ‘kruid’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
gewas, kruid, plant

Gewas — kruid — plant. In het algemeen elk voortbrengsel van het plantenrijk. Plant duidt dit aan in zeer uitgebreiden zin, terwijl men onder gewas alles verstaat wat uit den bodem groeit. Alleen wanneer plant in tegenstelling met gewas of kruid wordt gebruikt, heeft het eene engere beteekenis; overigens worden plant en gewas in algemeenen zin gebruikt. Kruid komt in deze beteekenis tegenwoordig alleen voor in de samenstellingen : kruidkunde, kruidkundige, enz. Voor kruidkunde wordt thans meestal plantenkunde gebruikt. In het, dageiijksch leven bezigt men het woord kruid in den engeren zin van zoodanige voortbrengselen van het plantenrijk, die tot artsenijen of tot specerijen dienen; terwijl men het woord plant op de categorie van gewassen toepast, die geen boomen, struiken, kruiden of grassen zijn, en waarvan een aantal soorten, hetzij om hunne schoonheid, hetzij om hun nut, door den mensch gekweekt worden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
kruid, gewas, plant

KRUID, GEWAS, PLANT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 339.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

kruid
onkruid

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

in het Verwarwoordenboek van Jan Renkema:
synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0021 c