kwaadsprekendheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
achterklap, kwaadsprekendheid

Achterklap — kwaadsprekendheid. Zij drukken dezelfde ondeugd, de geneigdheid tot kwaadspreken uit. De laatste, hoedanigheid is erger dan de eerste, want terwijl bij de eerste meer aan onbezonnenheid gedacht wordt, veronderstelt de laatste bepaald boos opzet.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c