medemakker

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
maat, makker, gezel, genoot, kameraad, medemakker, medegezel, metgezel, medeknecht, medemaat, medegenoot

MAAT, MAKKER, GEZEL, GENOOT, KAMERAAD, MEDEMAKKER, MEDEGEZEL, MEDGEZEL, MEDEKNECHT, MEDEMAAT, MEDEGENOOT

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 388.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c