minderheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

minderheid
meerderheid

Wel zijn er 13 woorden gevonden die weinig letters verschillen van minderheid:

bitterheid, eindigheid, fierheid, helderheid, ijdelheid, kindsheid, meerderheid, mildheid, mindere, minderen, minheid, nijverheid, tederheid.

Je zoekopdracht is bewaard, zodat kan worden onderzocht of minderheid bij een volgende aanvulling met passende synoniemen kan worden opgenomen.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.003 c