naspel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

epiloog (zn) :
narede, naschrift, naspel, nawoord, slotrede
slot (zn) :
naspel, nazang, postludium
epiloog (zn) :
naspel

woordverbanden van ‘naspel’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

naspel
voorspel

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0032 c