ongezuiverd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

ruw (bn) :
onafgewerkt, onbereid, onbewerkt, ongezuiverd

woordverbanden van ‘ongezuiverd’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

ongezuiverd
gezuiverd

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0015 c