onkuisheid

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

onkuisheid (zn):
onreinheid, ontucht, onzedelijkheid, zedeloosheid

als synoniem van een ander trefwoord:

ontucht (zn) :
hoererij, losbandigheid, onkuisheid, onzedelijkheid, prostitutie, zedeloosheid

woordverbanden van ‘onkuisheid’ grafisch weergegeven

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
weelde, wellust, wulpsheid, geilheid, ontucht, onkuisheid, ongebondenheid, brooddronkenheid, dartelheid

WEELDE, WELLUST, WULPSCHHEID, GEILHEID, ONTUCHT, ONKUISCHHEID, ONGEBONDENHEID, BROODDRONKENHEID, DARTELHEID

bron: Gerbrand Bruining - Nederduitsche synonymen (1836), band 1, bladzijde 150.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

onkuisheid
kuisheid

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c