opklauteren

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
beklimmen, bestijgen, opklauteren

Beklimmen — bestijgen — opklauteren. Een hooger gelegen punt trachten te bereiken. Bestijgen ziet alleen op het naar boven gaan en laat in het midden of er moeite aan verbonden is. Een paard bestijgen, een heuvel of berg bestijgen. Beklimmen ziet meer op de moeite, die men zich bij het klimmen moet geven. De stramme generaal besteeg zijn paard niet meer, hij moest het als 't ware beklimmen. Den Montblanc beklimmen. Bij opklauteren heeft men vooral de moeilijkheden op het oog, waarover men heen moet klauteren ten einde boven te komen.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0016 c