beklimmen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

opgaan (ww) :
beklimmen, bestijgen, omhooggaan, opklimmen, opkomen, oplopen, opstijgen

woordverbanden van ‘beklimmen’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

Een hooger gelegen punt trachten te bereiken. Bestijgen ziet alleen op het naar boven gaan en laat in het midden of er moeite aan verbonden is. Een paard bestijgen, een heuvel of berg bestijgen. Beklimmen ziet meer op de moeite, die men zich bij het klimmen moet geven. De stramme generaal besteeg zijn paard niet meer, hij moest het als 't ware beklimmen. Den Montblanc beklimmen. Bij opklauteren heeft men vooral de moeilijkheden op het oog, waarover men heen moet klauteren ten einde boven te komen.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
woordcombinaties:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c