overeind

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

recht (bw) :
overeind, rechtop

woordverbanden van ‘overeind’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
overeind, rechtop

Overeind — rechtop. Overeind staat tegenover liggend; rechtop tegenover eiken stand tusschen dien van liggend en rechtop. Wanneer men uit eene liggende, in eene zittende houding overgaat, dan gaat men overeind zitten. Men zit rechtop, wanneer men niet in eene gebogen houding zit.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
overeind, rechtop

OVEREIND, REGT OP

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 79.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
overeind blijven, overeind komen, overeind staan, overeind zetten

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0016 c