overhaasten

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

bespoedigen, overhaasten, verhaasten

Meer voortgang aan iets geven. Bij bespoedigen wordt gedacht aan verhooging van de snelheid van den voortgang eener handeling, zonder echter de kans op goeden uitslag te verminderen. Bij overhaasten is dit laatste wel het geval. Daar haast het bijbegrip van overijling heeft, wordt overhaasten meestal in een kwaden zin gebruikt. Verhaasten staat in beteekenis ongeveer met bespoedigen gelijk, maar is sterker. Dit verhaastte des dwingelands val. Verhaast u maar niet; haastige spoed is zelden goed.

woorden met een verwante vorm:

werkwoord

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0031 c