prevelen

als woordenboektrefwoord:

prevelen:
(gepreveld), binnensmonds spreken.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

prevelen (ww):
lispelen, mompelen

als synoniem van een ander trefwoord:

fluisteren (ww) :
lispelen, mompelen, prevelen, smiespelen
mompelen (ww) :
mommelen, mummelen, murmelen, prevelen

woordverbanden van ‘prevelen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0015 c