prins

als woordenboektrefwoord:

prins:
m. (-en), vorst; bestuurder van een prinsdom ; koningszoon.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

prins (zn):
soeverein, vorst
prins (zn):
prins-gemaal
prins (zn):
koningszoon
prins (zn):
vorstenzoon
prins (zn):
heer

als synoniem van een ander trefwoord:

vorst (zn) :
groothertog, heer, heerser, keizer, koning, landsheer, monarch, opperheer, potentaat, princeps, prins, soeverein

woordverbanden van ‘prins’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908)*:

in hedendaagse spelling:
prins, vorst

Prins — vorst. Vorst is de algemeene benaming voor eiken heerscher volgens legitiem erfrecht; als titel is het bij ons alleen in gebruik voor den heerscher van een klein rijk, dat een vorstendom genoemd wordt: de vorst van Montenegro. Prins is thans niet anders dan een adellijke titel. De Prins van Oranje; de prinsen van den bloede.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
prins, vorst

PRINS, VORST

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 114.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

Weer als een naaimachientje
Tussen 17:55 en 20:00 (CET) sputterde de server een beetje, met als gevolg dat paginaverzoeken maar met horten en stoten werden beantwoord. Inmiddels heb ik als het ware even wat olie tussen de radertjes gespoten. Nu loopt alles weer soepel. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0016 c