subjectief

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

subjectief (bn) :
bevooroordeeld, gekleurd, partijdig, vooringenomen
subjectief (bn) :
intuïtief, persoonlijk

als synoniem van een ander trefwoord:

persoonlijk (bn) :
individueel, particulier, personeel, privé, subjectief, à titre personnel
bevooroordeeld (bn) :
eenzijdig, gekleurd, partijdig, subjectief, vooringenomen
partijdig (bn) :
bevooroordeeld, eenzijdig, subjectief, vooringenomen

woordverbanden van ‘subjectief’ grafisch weergegeven

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

subjectief
objectief

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0184 nc