toebereidselen

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

toestel (zn) :
toebereidselen

woordverbanden van ‘toebereidselen’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

aanstalten:
toebereidselen

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
aanstalten, toebereidselen

Aanstalten — toebereidselen. De voorbereidende maatregelen voor eene handeling. Aanstalten veronderstellen, dat anderen de maatregelen zien en daardoor opmerken, dat men tot de handeling zal overgaan. Toebereidselen ziet meer op den aard en de strekking der maatregelen. Terwijl aanstalten meest openbaar zijn, kunnen toebereidselen zoowel in het geheim als in 't openbaar geschieden. De eerste gaan de handeling onmiddellijk vooraf; de laatste kunnen lang te voren gemaakt worden en onderstellen een langeren duur. De troepen maakten geene aanstalten om te vertrekken, voordat de vijand zich op de hoogten vertoonde. De toebereidselen voor den oorlog waren zoo geheim gehouden, dat de spionnen, die Frankrijk in de laatste jaren gezonden had, niets bemerkt hadden.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
toebereidsel

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

Gepland onderhoud
Zondagochtend 9 augustus vindt serveronderhoud plaats. De site zal daardoor een poos niet bereikbaar zijn. Waarschijnlijk duurt dat minder dan een halfuur. In het slechtste geval zou het een paar uur kunnen uitlopen. Mijn excuses voor het ongemak.

debug info: 0.0106 nc