treurspel

als woordenboektrefwoord:

treurspel:
o. (-en), toneelstuk met tragisch onderwerp.

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

treurspel (zn) :
drama, tragedie

als synoniem van een ander trefwoord:

drama (zn) :
stuk, toneelstuk, tragedie, treurspel
tragedie (zn) :
drama, treurspel

woordverbanden van ‘treurspel’ grafisch weergegeven

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

drama, treurspel

Drama is de naam van een letterkundig kunstwerk, waarin de dichter eene handeling aanschouwelijk voorstelt in haar ontstaan, hare ontwikkeling en haar afloop; 't meest volkomen geschiedt dit door personen handelend en met elkaar sprekend te doen optreden. Drama (best te vertalen door het Nederl. tooneelstuk) is de algemeene naam. Ofschoon nu ieder tooneelstuk een drama is, wil toch het spraakgebruik laatstgenoemden naam bij voorkeur gebezigd hebben voor tooneel-stukken van ernstigen inhoud. Treurspel heeft eene meer beperkte beteekenis, in zoover het steeds een tragisch einde heeft.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
algemene woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0026 c