uitgaan op

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
afgaan op, uitgaan op

Afgaan (op) — uitgaan (op). Uitgaan om iets te bekomen. Afgaan op onderstelt dat men weet, wat men begeert en waar het te vinden is; uit gaan op, dat men weliswaar weet, wat men hebben wil, maar de zekerheid mist of, en waar men het begeerde bekomen kan. Iemand, die werk zoekt, gaat er op uit om het te vinden; weet hij, waar werk te krijgen is, dan gaat hij er op af.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

zie ook:
op, uitgaan

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0024 c