uitgesloofd

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord: niet gevonden.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
mat, moede, vermoeid, afgemat, afgetobd, afgesloofd, uitgesloofd

MAT, MOEDE, VERMOEID, AFGEMAT, AFGETOBD, AFGESLOOFD, UITGESLOOFD

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 2, bladzijde 408.

* De spelling in deze bronnen kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0019 c