veelkleurig

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: niet gevonden.

als synoniem van een ander trefwoord:

bont (bn) :
fleurig, gestippeld, gevlekt, kleurig, meerkleurig, opzichtig, veelkleurig
kleurrijk (bn) :
bont, kleurig, veelkleurig

woordverbanden van ‘veelkleurig’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in het Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908):

in hedendaagse spelling:
bont, veelkleurig

Bont — veelkleurig. Veelkleurig ziet op de vereeniging van vele, bont eigenlijk slechts op die van zeer uiteenloopende kleuren. Laatstgenoemde kleurschakeering wordt dan naar de 't meest in 't oog loopende kleur roodbont, zwartbont, witbont, enz. genoemd.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

in overige bronnen*:

in hedendaagse spelling:
bont, geschakeerd, veelkleurig

BONT, GESCHAKEERD, VEELKLEURIG

bron: Weiland & Landré - Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 1, bladzijde 390.

* De spelling in deze bron kan afwijken van de tegenwoordig geldende.

woorden met een verwante vorm:

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0119 nc