vooroordeel

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

vooroordeel (zn):
bias, partijdigheid, partijschap, vooringenomenheid

als synoniem van een ander trefwoord:

stereotype (zn) :
archetype, cliché, stigma, vooroordeel
prejudicie (zn) :
bias, partijdigheid, vooroordeel

woordverbanden van ‘vooroordeel’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in Woordenboek der Nederduitsche synonimen (1821), band 3, bladzijde 286:

vooroordeel, dwaling

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband en voorbeeldzinnen:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0018 c