welluidend

als trefwoord met bijbehorende synoniemen:

welluidend (bn):
eufonisch, harmonieus, harmonisch, liefelijk, melodieus, sonoor

als synoniem van een ander trefwoord:

melodieus (bn) :
melodisch, sappig, welluidend, zangerig, zoetklinkend
harmonieus (bn) :
harmonisch, melodieus, welluidend
harmonisch (bn) :
harmonieus, welluidend
eufonisch (bn) :
welluidend

woordverbanden van ‘welluidend’ grafisch weergegeven

in Charivarius' Een Ander Woord (1945):

in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis):

welluidend
onwelluidend

bij andere sites:

synoniemen-sites:
woordenboeken:
oorsprong:
zinsverband:
vertalen:
naar het
overige:

debug info: 0.0017 c